Jdi na obsah Jdi na menu
 


Vaše návrhy, pripomienky a doplnky mi nechávajte tu.

Prosím Vás nedávajte tu odkazy na iné, ani na svoje stránky, tieto stránky sú zadarmo, zatiaľ. Ak chcete mať pridané odkazy na vlastné stránky alebo na zaujímavé odkazy,napíšte mi správu dole a nezabudnite uviesť aj svoj e-mail. Ja sa Vám určite ozvem a dohodneme sa.    Rene Rene

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Doplnok1

(Milka, 13. 5. 2007 18:31)

a 1. hláska i prvé písmeno väčšiny abecied 2. hud. šiesty stupeň v diatonickej stupnici C dur a desiaty stupeň v chromatickej stupnici 3. hud. tón , podľa ktorého sa ladia hudobné nástroje 4. značka pre ár 5. z francúzskeho avace onačenie zrýchleného chodu na hodinkách 6. značka pre atto 7. i ab (lat. od 8. z lat. annus skratka pre rok
A lek skratka pre artériu (tepna
aak (holan ak
ab absurdo (lat. neprijateľne
abacinácia (lat. oslnenie, oslepenie
abadir (ornient. v Oriente uctievané posvätné kamene, obyčajne okrúhle
ab aeterno /ab-eterno/ (lat. od večnosti
abak (gréc.-lat.abakus
abaka (indonéz. vlákna listov banánu vláknitého, manilské konope
abakteriálny (gréc. prebiehanúci bez účasti baktérií, nebakteriálny
abakus (gréc.-lat. 1. archit. horná časť antických stĺpových hlavíc, predstavujúca štylizovane upravenú platňovitú vložku medzi hlavicou a kladím, ktorej funkciou je prenášať hmotnosť nesených častí stavby na stĺpy, nadhlavica 2. hist. u starých Rimanov ozdobný stolík s kamennou platňou 3. stolík na hru v kocky 4. hist. v starom Egypte abeceda 5. mat. nomogram na riešenie rovníc 5. mat. grafický znázornený vzťah dvoch alebo viacerých funkcií, veličín 6. hist. počítacia tabuľka používaná v staroveku
abalda (lat. zast. hlavný sklad tabaku a tabakových výrobkov, trafika
abalienácia (lat. práv. prevod vlastníckeho práva na inú osobu, scudzenie, prisvojenie si
abalienačný (lat. práv. tkajúci sa abalienácie
a ballata (tal. hud. v slohu balady, na spôsob balady
abampér staršia základná elektromagnetická jednotka prdu - značka aA
abanácia (lat. práv. ročná výpoveď
abandon (franc. 1. práv. zrieknutie vlastníckeho práva alebo majetku 2. pri poistení a námornej doprave zrieknutie stroskotajej lode v prospech poisťovne 3. v colnom styku prenechanie tovaru štátu za ohlásenú cenu namiesto zaplatenia cla 4. nespráv. ponechanie poškodenie poistnenej veci poistníkovi pri výplate celej poistnej náhrady
abandano (tal. hud. odovzdane
abandonovať dačo (franc. prenechávať, prenechať
ab antiquo (lat. odpradávna, oddávna
abartikulácia (lat. vet. trvalé oddialenie kĺbových plôch od seba, vykĺbenie
abaryt (gréc hut. zliatina platiny, kobaltu a germánia
a basa voce /voče/ tal. hud. potichu, ticho
abasi neskl. (arab. 1. veľmi kvatiná egyptská vlna, 2. zast. iránsky peniaz malej hodnoty 3. iránska hmotnostná jednotka na perly rovnajúca sa 145,8 mg

Kodotovať

(jakubekova, 13. 5. 2007 15:28)

Dobry deň, učiteľ mojho syna použil slovo KODOTOVALI ste ma - bol urazeny, nepoznam vyznam Budem rada, ak ho zaradite


« předchozí

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16